knutschkugel

79 tekstów – auto­rem jest knut­schku­gel.

Bu­jając zbyt wy­soko w obłokach wiecej wy­dasz na gips 

myśl • 18 kwietnia 2018, 23:27

Dla jed­nych piękna będzie róża, dla in­nych chwast


z cyk­lu "'każda pot­wo­ra znaj­dzie swo­jego amatora' 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 czerwca 2017, 23:53

Na niektórych ludzi brak słów na in­nych ki­ja baseballowego 

myśl
zebrała 2 fiszki • 1 marca 2017, 22:44

Po­dob­no po deszczu wychodzi słońce - lecz gdy ule­wa zbyt dlu­ga to można na dob­re ug­rzęznąć w błocie 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 kwietnia 2015, 11:58

"Niemiec­ki porządek" pa­nuje tam gdzie jest naj­mniej pot­rzeb­ny, tam gdzie byc po­winien królu­je naj­wiek­szy "burdel" 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 maja 2014, 14:28

Nie ważne jak wiel­ki masz dom czy luk­su­sowy sa­mochód, wiel­kość trum­ny i gro­bu wszys­tkim jednakowa. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 maja 2014, 14:27

Gdy życie da­je ci cyt­rynę - pop­roś o sól i tequilę 

myśl
zebrała 20 fiszek • 16 lipca 2013, 13:09

Po­kochując kwiat często nie zauważamy otaczających go chwastów


( Ze spec­jalną de­dykacją dla mo­jej kocha­nej sios­try ) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 marca 2013, 15:09

Gdy na ziemi za­myka­my oczy - ot­wiera nam sie niebo. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 maja 2012, 11:45

doj­rzałość cha­rak­te­ru za­leży od sił gra­wita­cyj­nych życia 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 stycznia 2012, 18:31

knutschkugel

Kochać i tracić, pragnąć i żałować, Padać boleśnie i znowu się podnosić, Krzyczeć tęsknocie “precz!” i błagać “prowadź!” Oto jest życie: nic, a jakże dosyć… Zbiegać za jednym klejnotem pustynie, Iść w ton za perłą o cudu urodzie, Ażeby po nas zostały jedynie Ślady na piasku i kręgi na wodzie. L Staff

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

knutschkugel

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 kwietnia 2018, 23:27knutschkugel do­dał no­wy tek­st Bujając zbyt wy­soko w [...]

7 czerwca 2017, 07:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla jed­nych piękna będzie [...]

7 czerwca 2017, 00:01knutschkugel sko­men­to­wał tek­st --Jak d u p [...]

6 czerwca 2017, 23:58knutschkugel sko­men­to­wał tek­st Polityka to ścier­wo, po [...]

2 marca 2017, 11:35fyrfle sko­men­to­wał tek­st Na niektórych ludzi brak [...]

2 marca 2017, 10:54knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ...dziś nie mogę już [...]

1 marca 2017, 22:25knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... życie to ciągłe [...]

1 marca 2017, 22:11knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... dziś nie sztuką [...]

19 września 2015, 20:21knutschkugel sko­men­to­wał tek­st Aby stać się poszu­kiwaczem [...]